NAND Flash Memory

Name Automotive Qualified Max. Operating Temp. (°C) Max. Operating Voltage (V) Min. Operating Temp. (°C) Min. Operating Voltage (V) Package
S34MS02G200TFI000 N 85 3.6 -40 2.7 TSOP I
S34ML01G100BHI000 N   -40  FBGA
S34ML01G100BHV000 N   -40  FBGA
S34ML01G100TFI000 N   -40  TSOP I
S34ML02G100BHB000 N   -40  FBGA
S34ML02G100BHV000 N   -40  FBGA
S34ML02G100TFB000 N   -40  TSOP I
S34ML02G100TFI000 N   -40  TSOP I
S34ML02G100TFV000 N   -40  TSOP I
S34ML02G104TFI010 N   -40  TSOP I
S34ML04G100BHA000 N   -40  FBGA
S34ML04G100BHB000 N   -40  FBGA
S34ML04G100BHI000 N   -40  FBGA
S34ML04G100BHV000 N   -40  FBGA
S34ML04G100TFA000 N   -40  TSOP I
S34ML04G100TFB000 N   -40  TSOP I
S34ML04G100TFI000 N   -40  TSOP I
S34ML04G100TFV000 N   -40  TSOP I
S34ML04G104BHI010 N   -40  FBGA
S34ML04G104BHV010 N   -40  FBGA
S34ML08G101BHA000 N   -40  MCP
S34ML08G101BHB000 N   -40  MCP
S34ML08G101BHI000 N   -40  MCP
S34ML08G101TFB000 N   -40  TSOP I
S34ML08G101TFI000 N   -40  TSOP I
S34MS01G100BHI000 N   -40  FBGA
S34MS01G104BHI010 N   -40  FBGA
S34MS02G100BHI000 N   -40  FBGA
S34MS02G100TFI000 N   -40  TSOP I
S34MS02G104BHI010 N   -40  FBGA
S34MS04G100BHI000 N   -40  FBGA
S34MS04G100TFI000 N   -40  TSOP I
S40410081B1B1I000 N   -40  MCP
S40410081B1B1W000 N   -25  MCP
S40410081B1B2I000 N   -40  MCP
S40410081B1B2W000 N   -25  MCP
S40410161B1B1I010 N   -40  MCP
S40410161B1B1W010 N   -25  MCP
S40410161B1B2I010 N   -40  MCP
S34ML01G200BHI000 N 85 3.6 -40 2.7 FBGA
S34ML01G200BHI500 N 85 3.6 -40 2.7 FBGA
S34ML01G200GHI000 N 85 3.6 -40 2.7 FBGA
S34ML01G200TFI000 N 85 3.6 -40 2.7 TSOP I
S34ML01G200TFV000 N 105 3.6 -40 2.7 TSOP I
S34ML01G204TFI010 N 85 3.6 -40 2.7 TSOP I
S34ML02G200BHI000 N 85 3.6 -40 2.7 FBGA
S34ML02G200TFI000 N 85 3.6 -40 2.7 TSOP I
S34ML04G200BHA000 N 85 3.6 -40 2.7 FBGA
S34ML04G200BHB000 N 105 3.6 -40 2.7 FBGA
S34ML04G200BHI000 N 85 3.6 -40 2.7 FBGA
S34ML04G200TFA000 N 85 3.6 -40 2.7 TSOP I
S34ML04G200TFI000 N 85 3.6 -40 2.7 TSOP I
S34ML08G201BHI000 N 85 3.6 -40 2.7 MCP
S34ML08G201TFI000 N 85 3.6 -40 2.7 TSOP I
S34ML16G202BHI000 N 85 3.6 -40 2.7 MCP
S34ML16G202TFI200 N 85 3.6 -40 2.7 TSOP I
S34MS01G200BHI000 N 85 3.6 -40 2.7 FBGA
S34MS01G200TFI900 N 85 3.6 -40 2.7 TSOP I
S34MS01G204BHI010 N 85 3.6 -40 2.7 FBGA
S34MS02G200BHI000 N 85 3.6 -40 2.7 FBGA
S34MS02G200GHI000 N 85 3.6 -40 2.7 FBGA
S34MS04G200BHI000 N 85 3.6 -40 2.7 FBGA
S34MS08G201BHI000 N 85 3.6 -40 2.7 MCP
S40410161B1B2W010 N   -25  MCP
江苏快三 江西快三 河北快三 河北快三 500万彩票 广西快三 广西快三 湖北快三 江苏快三 广西快三